Al meer dan 130 jaar beschermt SPA met veel liefde haar ongerepte natuur. De zuiverheid van ons water is immers onlosmakelijk verbonden met de zuiverheid van de Venen. Het mineraalwater komt uit een van de grootste beschermde natuurgebieden van Europa. Het is maar liefst 13.177 hectare groot; dat is meer dan 26.000 voetbalvelden! De eerste beschermingswet dateert zelfs van 1772; de eerste beschermde zone werd ingesteld in 1889

In Spa zijn we elke dag bezig om de natuur in het gebied van Spa zo zuiver en gezond mogelijk te houden. Om ons gebied te beschermen, hebben we een aantal regels en maatregelen opgesteld. Daar gaan we bij SPA® heel ver in.